1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) skierowany jest do Konsumentów w rozumieniu art. 22. ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.artuszko.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzonym przez Katarzynę Szuszko z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Sikorskiego 17/10 prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedającym”.

1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym. 

1.3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w momencie złożenia zamówienia.

2. Oferta sklepu

2.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia, a także produkty zamówione indywidualnie przez Klienta.

2.2 Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i są podane w walucie polskiej.

2.3 Ceną wiążącą jest cena podana w zakładce cennik sklepu lub przy danym towarze w chwili składania zamówienia.

2.4 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.artuszko.pl można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@artuszko.pl

3.2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia.

3.3. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania konta Klienta w sklepie internetowym.

3.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.5. Klient, podczas składania zamówienia, wybiera sposób dostarczenia przesyłki, który przedstawiony został w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Koszt dostarczenia zamówionego towaru oraz koszty przesyłki ponosi Klient. 

3.6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia). W tym momencie następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 7.

3.7. W razie potrzeby zamówienie należy anulować jak najszybciej poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

4.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

4.1.1. Podawania prawdziwych informacji podczas składania zamówienia,

4.1.2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych, tj. propagujących przemoc, nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

4.1.3. Niezamieszczania na stronie materiałów reklamowych (niezamówionych przez Sklep), linków do innych serwisów, spamu oraz treści obraźliwych.

4.2. Powiadomienia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego na adres: kontakt@artuszko.pl oraz podania swoich danych kontaktowych w celu pomocy przy usuwaniu usterki.

5. Płatność

Za dokonane zakupy w sklepie www.artuszko.pl można zapłacić w następujący sposób:

5.1. Płatność przy odbiorze osobistym, tylko odliczoną kwotą. 

5.2. Przelew bankowy. Dane do przelewu zostaną przesłane po złożeniu zamówienia.

6. Realizacja zamówień

6.1. Zamówienia realizowane są do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności w banku na koncie Sprzedającego lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybrania płatności przy odbiorze.

6.2. W przypadku braku towaru na stanie Sprzedający każdorazowo skontaktuje się z Klientem i ustali czas realizacji zamówienia.

6.3. Czas realizacji zamówienia zostanie określony indywidualnie w przypadku zamówień na towary personalizowane, opisane w punkcie 7. 

6.4. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy zamówionych produktów.

6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadkach:

 • braku wystarczającej ilości towaru,
 • braku możliwości wyprodukowania zamówionej liczby towarów (biorąc pod uwagę także stan magazynowy),
 • braku materiałów do realizacji zamówienia,
 • przyczyn losowych i działania siły wyższej.

7. Towary personalizowane na indywidualne zamówienie

7.1. Towary personalizowane to takie, które są wykonywane na  indywidualne zamówienie Klienta. 

7.2. Każdorazowo Klient i Sprzedający wspólnie określą wymagania i możliwość realizacji zamówienia.

7.3. Czas realizacji zamówienia zależy od skomplikowania zamówienia, dostępności materiałów, ewentualnego czasu ich pozyskania oraz czasu wykonywania towaru przez Sprzedającego. Zostanie on ustalony indywidualnie.

8. Dostawa

8.1. Przy zamówieniu towarów w sklepie internetowym możliwe jest wybranie następujących sposobów dostawy: 

 • Przesyłka kurierem (dodatkowo płatna),
 • Paczkomaty InPost (dodatkowo płatna),
 • odbiór osobisty (opcja bez dodatkowych opłat)

8.2. Koszty dostawy ponosi Klient.

8.3. Koszt wysyłki uzależniony jest od wyboru sposobu wysyłki, oraz aktualnych cen przewoźników. Aktualna cena za przesyłki widoczna jest w zakładce cennik pod adresem: https://www.artuszko.pl/cennik/.

8.4. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailowo wysyłając mail na adres kontakt@artuszko.pl.

8.5. Odbiór osobisty możliwy tylko z odliczoną gotówką.

9. Odstąpienie od Umowy

9.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym rzecz została objęta w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).

9.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Katarzyna Szuszko, ul. Sikorskiego 17/10, 10-088 Olsztyn, z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy” lub na adres e-mail: kontakt@artuszko.pl 

9.3. Klient może skorzystać z formularza znajdującego się pod linkiem.

9.4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego używania rzeczy. 

9.5. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.7. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:  Katarzyna Szuszko, ul. Sikorskiego 17/10, 10-088 Olsztyn, z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Metody i koszty zwrotu towaru przedstawiono w punkcie 8.

9.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności obejmujące świadczenie główne i koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9.10. Sprzedawca pokrywa koszt dostarczenia rzeczy do Klienta w całości, gdy Klient wybrał najtańszy z oferowanych przez sprzedawcę sposobów dostarczenia rzeczy. Gdy Klient wybrał sposób droższy od najtańszego oferowanego, musi sam zapłacić różnicę tych cen.

Koszt zwrotu rzeczy:

 • Przesyłka kurierem (formaty A3,A4 – 20 zł, formaty większe od A3 i A4 do 60×80 cm – 25 zł, formaty większe 40 zł),
 • Paczkomaty InPost (formaty A3, A4 – 13 zł).

9.11. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.11. Klienci odpowiadają za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.12. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towarów personalizowanych, wykonywanych na  indywidualne zamówienie określonych w pkt. 7.1. i 7.2. niniejszego Regulaminu.

10. Reklamacje

10.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

10.2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa i warunkami reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. 

10.3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy Klienta, wypadków losowych i naturalnego zużycia. 

10.4. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: ul. Sikorskiego 17/10, 10-088 Olsztyn. Podstawą przyjęcia reklamacji jest w szczególności dowód zakupu towaru (np. rachunek). Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru lub w inny sposób udokumentować dokonanie zakupu oraz dołączyć pisemny opis wady. 

10.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni i Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila. 

10.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji Klientowi przysługują następujące roszczenia:

 • wymiana towaru na nowy;
 • naprawa towaru;
 • obniżenie ceny;
 • odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna;

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego

10.7. Sprzedający wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

10.8. W przypadku nieuznania roszczenia reklamacyjnego towar zostanie niezwłocznie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

12. Prawa autorskie

12.1. Wszystkie informacje opublikowane na stronie Sklepu w tym w szczególności projekty sprzedawanych przedmiotów, zdjęcia i opisy towarów i układ serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Artuszko.pl lub podmiotów, z którymi zawarł on stosowne umowy.

12.2.  Korzystanie z danych zawartych w serwisie w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedającego

13. Wymagania techniczne potrzebne do korzystania z serwisu

Aby korzystać ze sklepu internetowego, wymagane od usługobiorcy są:

13.1. Dostęp do internetu

13.2. Urządzenie z przeglądarką internetową np. komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet)

13.3. Przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

14. Postanowienia końcowe

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

14.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie w każdym czasie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.artuszko.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

Data regulaminu: 08.05.2021 r.